Membina Kerjaya Dengan Al qur 8217 an
Kertas kerja ini disediakan dan dibentangkan oleh:
Dr. Ruzaika Omar Basaree
Hasnul Jamal Saidon
(Brunei Darussalam)

Sinopsis

Kesenian dalam Islam mempunyai hubungkait dengan pembangunan akal budi manusia. Ia bertujuan menggariskan sesuatu yang sesuai mengikut naluri dan fitrah semulajadi manusia yang berpandukan pada batas-batas syariah yang bersifat ibadah. Selain daripada membentuk seseorang itu menjadi seorang yang baik dan beradab, ianya juga berperanan sebagai perantara yang amat berkesan untuk berdakwah. Pengamalan seni seharusnya menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah swt. Ianya mesti bermatlamatkan kepada perkara-perkara yang bersifat ma’ruf iaitu kebaikan dan berakhlak. Fungsi kesenian Islam adalah sama dengan akal kerana dengannya manusia menyedari kaitan antara alam, ketuhanan dan kerohanian serta menyedari tentang keagungan Allah swt dan keunikan ciptaanNya.

Islam itu adalah cara hidup yang menekankan kepada keindahan dan kesenian. Kesenian Islam menumpukan pada karya hasil ciptaan yang berkaitan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Kesenian ini yang berlandaskan tauhid merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan Allah swt yang cintakan kepada keindahan. Sebagai contoh, seni khat, seni tulisan yang suci dan paling mulia itu menumpukan pada keindahan ayat-ayat al-Qur’an. Ianya diserlahkan lagi dengan sentuhan kehalusan tulisan yang memberi ketenangan di jiwa manusia dengan fitrah yang berdasarkan kecintaan kepada sesuatu yang indah. Seni khat boleh dianggap sebagai seni “transcendental”, iaitu seni yang menjangkaui pengetahuan manusia dengan hasil seni yang diungkapkannya melalui nilai kebenaran yang kekal abadi. Nilai kebenaran ini yang membuat seni khat itu hidup, segar dan menghayati sanubari penonton pada setiap masa di sepanjang zaman. Tulisan ini akan membincangkan seni khat sebagai satu bentuk ekspresi zikir visual, kerana ianya dibaca dan dikaitkan terus menerus dengan ayat-ayat al-Qur’an. Ini adalah kerana zikir visual itu mengutarakan kepada perkara-perkara yang menyentuh tentang ketuhanan yang berkait dengan gegiatan berwirid.

1. Seni Khat:

“ …penjasadan visual segala kehabluran realiti kerohanian (al-haqa’iq) yang mengandungi wahyu Islam…memberikan penggunaan abadi segala qalam Allah dalam duniawi ini” (1)

Dalam peradaban Islam,seni khat menggambarkan kehalusan seni dan ketamadunan yang tinggi. Seni khat dan cara pembentukannya dalam bahasa Arab itu bermaksud garisan geometri. Ini adalah kerana ia mempunyai disiplin bentuk dan kadar banding hurufnya dikuasai oleh kadar banding matematik. Bagi mencapai daya imajinasi yang menarik ianya disusun dengan berbagai pengolahan seperti bersegi, bulat dan seterusnya. Gerak baris susunan dari bahagian yang tegak, baring dan melengkung serta huruf-huruf yang dipanjang pendikkan alunan pergerakannya membangkitkan lagi irama visual dalam seni. Pengucupan berbentuk geometri ini selain daripada menekankan ajaran tauhid yang merujuk kepada kebenaran ia juga memancarkan tentang keindahan. Dengan ini, tidak keterlaluanlah sekiranya keindahan seni khat itu sebenarnya adalah pancaran dari kebenaran.

Seni khat bermula ketika turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi MuhammadS.A.W. Sejak itu masyarakat Islam mula memberi perhatian yang khusus terhadap bacaan dan tulisan. Tulisan kemudiannya berkembang dan bukan hanya boleh dibaca malahan ianya lebih bersistematik dan menarik lantaran keindahan gaya serta lengkokan bentuk huruf-hurufnya. Peranannya yang teragung ialah apabila digunakan untuk menulis wahyu Allah bagi tatapan seluruh umat Islam, yang menjadikannya sebagai satu cabang seni dan ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari al-Qur'an itu sendiri. Seni khat Islam menekankan tauhid secara estetik samaada dari segi isi maupun bentuknya. anya digunakan sebagai salah satu motif abstrak penting bagi menghasilkan rekaan corak yang berbentuk infiniti.

2. Zikir

Zikir dilakukan dengan menyebut nama Allah atau ayat suci Al-Qur'an berulang kali dalam jumlah dan waktu yang tertentu. Zikir merupakan salah satu ajaran penting yang mendapat penekanan, baik dalam al-Qur’an maupun hadis. Zikir yang lebih dikenali dalam masyarakat adalah zikir lisan, iaitu zikir yang menyebut nama Allah dengan membaca tasbih (subhanallah), tahlil (la ilaha illallah), tahmid (alhamdulillah), takbir (allahu akbar), dan seterusnya. Zikir juga menimbulkan kesadaran untuk selalu berdamping dan berdekatan dengan Allah, seperti firmanNya:
(Iaitu) orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan zikirullah mengingat Allah. Ketahuilah dengan zikirullah itu hati manusia menjadi tenang.(2) S. Al-Ra’d (13): (28)

Manusia secara fitrah memang sukakan kesempurnaan dan keindahan. Al-Kamal dan Al-Jamal kedua-dua nama Allah pada hakikatnya adalah puncak segala kesempurnaan dan keindahan. Zikir yang dihayati dalam kehidupan manusia boleh membentuk dan mewujudkan kesejahteraan, keilmuan, keharmonian, keadilan dan seterusnya.

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang menyuruh umat Islam berzikir kepada Allah swt. Satu diantaranya ialah:
Wahai orang yang beriman, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya.(3) S. Al-Ahzab (33): (41)

Zikir merupakan salah satu daya bagi mendekatkan lagi diri kepada Allah SWT sepertimana firmanNya:
Oleh itu, ingatlah kamu kepada-Ku (dengan mematuhi syari’at-Ku), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepada-Ku dan janganlah kamu kufur (akan ni’mat-Ku).(4) S. Al-Baqarah (2): (152)

3. Zikir Visual

Pembentukan abstrak dan seni khat yang dipengaruhi ajaran al-Qur’an, boleh dianggap sebagai satu latihan zikir visual, bagi renungan mencari ketuhanan yang menjangkaui pengalaman manusia menerusi bentuk nyata.(5)

Zikir visual adalah gabungan penggunaan nama Allah, ayat-ayat suci, dan doa melalui tulisan khat yang diulang beberapa kali dalam satu karya seni visual. Seni khat dengan elemen pengulangan ini merupakan ekspresi zikir visual, kerana pembacaan dan kaitannya yang terus menerus dengan ayat-ayat Allah. Semakin canggih kemampuan manusia berzikir, semakin dalam lagi kepekaan mata batinnya.

Konsep kesimetrian dalam matematik serta keseimbangan dan pengulangan yang selalu digunakan dalam seni khat boleh memapar dan menghasilkan keindahan ayatayat al-Qur’an. Selain daripada itu zikir visual juga menekankan pada perkaraperkara yang menyentuh tentang ke Esaan dan ke Agungan Tuhan, ia berkait rapi dengan kegiatan berwirid. Seni khat yang selain daripada menggunakan bahasa suci, ia juga memaparkan gubahan komposisi tulisan serta lukisan yang amat indah.

4. Seni Zikir Visual

Kertas ini adalah satu tinjauan untuk mengkaji seni khat yang berbentuk zikir visual. Ia mempunyai paduan erat di antara isi dan bentuk ia itu pertamanya ia bersumberkan pada al-Qur’an sebagai inspirasi kerohanian dan nilai bentuk estetik yang menarik. Salah satu proses keseimbangan dan pengulangan yang akan dikaji adalah berdasarkan kepada seni khat yang di hasilkan Fayeq S. Oweis. Beliau menyusun perkataan Allah dalam rupa geometrik bagi membentuk bintang lapan penjuru. Berikut digambarkan setiap peringkat imej Allah itu disusun.

Nota Kaki:

Seyyed Hossein Nasr, Islamic Art and Spirituality, State University of New York Press: 1987, muka 18.Dirujuk pada Al Our’an Mushaf Malaysia dan Terjemahan, Terbitan Yayasan Restu, Times Offset, Shah Alam: 2006, ms 255.Rujukan yang sama, ms 432.Rujukan yang sama, ms 23.Kenneth M. George (University of Wisconsin. Madison; kmgeorge@wisc.edu): Dzikir and the Acehnese Dead: Notes on the Predicaments of Islamic Visual Culture in Contemporary Indonesia. (March 2006).
RUJUKAN

A. D. Pirous, Melukis itu Menulis, Penerbit ITB, Bandung: 2003.Al-Qur’an Mushaf Malaysia dan Terjemahan, Terbitan Yayasan Restu, Times Offset,Shah Alam: 2006.Anthony Welch, Calligraphy in the Arts of the Muslim World, The Asia Society, New York: 1979.Gabriel Mandel Khan, Arabic Script – Styles, Variants and Calligraphic Adaptations, Abbeville Press Publishers, New York: 2001.Kenneth M. George, Dzikir and the Acehnese Dead: Notes on the Predicaments of Islamic Culture in Contemporary Indonesia, University of Wisconsin, Madison: 2006.Seyyed Hossein Nasr, Islamic Art and Spirituality, State University of New York Press: 1987.Katalog Kesenian Islam: Suatu Perspektif Malaysia, Balai Seni Lukis Negara, Kuala Lumpur: 1995.Katalog Pameran Seni Lukis & Seni Khat, Pameran Tamaddun Islam, Balai Seni Lukis Negara, Kuala Lumpur: 1984.Katalog Pameran Seni Khat Antarabangsa, Hamid Al-Amidi, Balai Seni Lukis Negara, Kuala Lumpur: 1988.Fayeq S. Oweis, San Francisco, California, (Copyright © 2008, All rights reserved. (email:foweis@aol.com)
Untuk maklumat tambahan, boleh layari:
http://www.islamicart.com/main/calligraphy/intro.htmlhttp://arabiccalligraphy.wordpress.com/
Published: 0000-00-00 Hit: 88 Laman Asal
8216 bayi Ajaib 8217 Terselamat
Harian metro hari nie macam-macam cerita REMUK...keadaan Perodua Kancil yang dinaiki bayi bersama bapanya serta empat orang lain. Gambar kecil, bapa bayi dibawa ke hospital.& .. ..
Abu Musa Jabir Ibn Hayyan Al Azdi Atau Geber Bapa Kimia
Kajian mengenai ilmu kimia merupakan sumbangan penting yang diwarisi daripada cendekiawan Muslim bagi tamadun moden. Cendekiawan serta ahli sejarah Barat juga meng .. ..
Kelas Percuma Al hunafa Perbaiki Bacaan Kitab Suci Al quran
TEUKU Syeh Zubaili mengajar kelas al-Quran untuk kanak-kanak dan dewasa di Taman Tun Dr Ismail.Program setiap Sabtu galak generasi muda kuasai pengetahuan bahasa Arab, tajwid .. ..
Saya Nak Sihat Dengan Berat Yang Ideal
Assalamualaikum, Dalam tahun ni bila berjumpa ngan kawan-kawan ofis mesti diorang tegur. "Ko ni dah berisi erk sekarang, senang hati kot" "Eh, akak tengo .. ..