1. Menjaga nama baik Lembaga Pengawas
2. Menghormati Ketua Pengawas, Penolong Ketua Pengawas serta sesama ahli Lembaga Pengawas
3. Menjaga kelakuan agar menjadi teladan kepada pelajar lain
4. Bertanggungjawab utk mempertingkatkan tahap disiplin sekolah
5. Berpakaian bersih dan kemas setiap masa
6. Menjalankan tugas dengan cekap
7. Sedia membantu guru dan sesiapa sahaja pada setiap masa
8. Sentiasa menghadirkan diri dalam Mesyuarat Lembaga Pengawas
9. Mengikuti segala aktiviti pengawas
10.Mengemukakan rasa tidak puas hati menggunakan saluran yang betul
11.Menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran
12.Sentiasa mengamalkan sikap musyawarah sesama ahli Lembaga Pengawas
13.Mengamalkan sikap kerjasama dan toleransi sesama ahli Lembaga Pengawas
Hit: 5 Laman Asal