Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abu Daud, An-Nasaei dan At-Tirmidzi, Nabi saw bersabda,

?????? ???? ???? ??????
Maksudnya : Orang mukmin itu mati dengan berpeluh didahinya.
Sebahagian ulama mentafsirkan hadis di atas : Maksudnya, jika seorang mukmin itu sedang dalam sakaratul maut, maka dia akan berpeluh di dahinya kerana siraman air yang dibawa oleh malaikat.
Ada juga yang berkata, maksudnya dia mati dalam keadaan bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal solih.
Dengan demikian, peluh di dahinya itu adalah simbol dari kerja keras yang dilakunya dalam mengerjakan ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
Firman Allah SWT,
?????? ????? ???? ???????? ????? ??? ???? ??? ????????
Maksudnya : Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (Al-‘Ankabut : 69)
Yang dimaksudkan dengan orang yang berjihad untuk mencari keredhaan Allah SWT dalam ayat di atas ialah mereka yang melakukan amal ketaatan dengan ikhlas kerana Allah SWT, patuh kepada perintahNya, menjauhi laranganNya serta taat setia terhadap segala ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Kuliah Maghrib oleh, Ust. Mohd Hishamuddin bin Mansor.
Petikan buku, Sakaraul Maut Bersediakah Anda Menghadapinya ? Dr. Aidh bin Abdullah Al-Qarni, penterjemah Norhasanuddin, terbitan AlHidayah Publishers Kuala Lumpur, 2006. 


Hit: 21 Laman Asal