AKHLAK adalah perkara penting selepas iman.  Setiap orang akan  dinilai berdasarkan budi pekertinya (akhlak). Jika baik akhlaknya,  maka di...
Hit: 10 Laman Asal