Pihak Jawatankuasa Surau bersetuju untuk menjalankan ibadah Korban pada tahun ini. Ketetapan adalah seperti berikut :- °Hari - » Ra...
Hit: 14 Laman Asal