PENGEMBANGAN ISI

(A1) Salah satu faktor penyebab remaja lari dari rumah adalah kerana
remaja tidak mendapat didikan agama yang mencukupi.

(A2) Hal ini kerana remaja tidak memikirkan kepentingan pendidikan
agama terhadap diri mereka.

(A3) Oleh yang demikian, kebanyakan remaja tidak mahu pergi
ke kuliah-kuliah agama kerana mereka merasakan majlis tersebut
kurang penting.

(A4) Sebagai contoh, mereka sanggup berbohong untuk mengelakkan
diri daripada menghadiri kuliah tersebut.

(A5) Sehubungan dengan itu remaja perlu diberi didikan agama yang
secukupnya agar tidak terpesong ke jalan yang salah bak kata pepatah
‘Ilmu pelita hati’.
Hit: 28 Laman Asal