Sebetulnya  HIBAH  ni dalam bahasa Arab… Bahasa melayu nya Hadiah… Maksudnya di sini, apa benda atau barang apa yang kita nak bagi kepa...
Hit: 12 Laman Asal