Masa, hari dan waktu berjalan seperti biasa. Bumi dan seluruh galaksi berputar dan bergeak seperti biasa. Seolah-olah tiada apa2 yang berlak...
Hit: 6 Laman Asal