NOTA PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (TILAWAH AL-QURAN) MANUSIA PERLU BERSYUKUR
Nikmt Kurniaan AllahImanIslamAkalKesihatan tubuh badanCara bersyukur Anggota Cara Hati Sentiasa mengingati Allah Lidah Mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat nikmat Tubuh Badan Menggunakan nikmat untuk kebaikan (zakat, sedekah)
Kemusnahan kaum ‘Ad, Thamud, LutKaum Ad : Allah beri nikmat tanah subur dan hasil tanaman mewah tetapi mereka kufur dan tolak ajaran Nabi Hud a.s. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan puting beliung memusnahkan diri dan hartaKaum Tahmud : Allah beri kekayaan dan hidup mewah tetapi mereka angkuh, tidak beriman dan tuduh Nabi Soleh a.s pendusta. Mereka dibinasakan dengan halilintar dan gempa bumiKaum Lut : hidup mewah tetapi tolak ajaran Nabi Lut a.s. dan amalkan homaseks. Mereka binasa dengan diterbalikkan negeri merekaSebab umat terdahulu dibinasakanMenorak ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasulMenuduh nabi dan rasul sebagai pendustaMelakukan kemungkaran dan maksiatTidak mahu bersyukur dengan nikmat yang dikurniakanTugas manusia sebagai khalifahberibadat kepada-Nyamenegakkan agama Islammelaksanakan amar makruf nahi mungkarmembangun dan mengurus alam dengan baik berdasarkan syariatPengajaran ayatAllah binasakan umat terdahulu kerana kufur dan ingkarmanusia mesti bersyukur nikmat Allahorang tidak bersyukur diazab AllahLATIHANNyatakan 2 langkah yang perlu dilakukan supaya nikmat sentiasa bertambahNyatakan 2 ikhtibar yang patut diambil oleh generasi kini daripada peristiwa yang menimpa kaum terdahulu HADIS (MAKANAN YANG BAIK)
Ciri makanan yang baikMakanan mengandungi pelbagai zatDari jenis yang halal menurut syarakTumbuhan yang halal kecuali yang memudaratkanHaiwan yang halal dan disembelihHikmat memilih makanan yang baikMenjaga kesihatan badanMemelihara kewarasan akalDimakbulkan doaMenjauhi seksaan nerakaSebab doa tidak dimakbulkan AllahPengambilan makanan dan minuman yang haramBerpakaian tidak menutup auratSolat yang dilakukan tidak sempurnaRukhsah makan dan minum yang haramTerdapat makanan dan minuman yang haram sahajaMakanan dan minuman sekadar menyelamatkan nyawa Makan dan minum bukan untuk kenyang 
AKIDAH (PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN)
Maksud imanDari segi bahasa ialah percayaMenurut ahli sunnah wal jamaah ialah membenarkan dihati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggotaKeperluan iman dalam kehidupanMembentuk insane muslim sejatiSupaya istiqamah dalam ibadatBertanggungjawab dan amanahMelakukan kebaikanSabar dan redha menghadapi kesusahanPerkara-perkara yang membatalkan imana)       syirik ( syirik jail dan syirik khafi)Syirik bermaksud menyekutukan allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af’alnya (perbuatan)Syirik jail bermaksud perlakuan syirik secara terang-terangan (contohnya: Menyembah berhala) ia membatalkan iman atau akidahSyirik khafi bermaksud tidak meletakkan allah sebagai yang mutlak dalam niat terutama dalam ibadat (contohnya: riak, ujub dan takbur) iman atau akidah tidak terbatal tetapi merosakkan iman atau akidah.b)       Kufur (kufur hakikat dan kufur nikmat)kufur bermaksud tidak percaya kepada allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh nabi Muhammad. Kufur hakikat bermaksud ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah. (contohnya: menolak hokum yang terdapat dalam al-Quran)Kufur nikmat bermaksud mengingkari allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaannya. (contohnya: boros membelanjakan harta)c)       RiddahMaksudnya berpaling atau keluar daripada agama Islam.Seseorang itu boleh menjadi murtad melalui: CARA HURAIAN I’tikad Berniat hendak meninggalkan agama Islam Perkataan Mengistiharkan dirinya keluar daripada agama Islam Perbuatan Menganut agama selain daripada agama Islam
Kesan daripada perbuatan riddahHubungan suami isteri terfasakhHaram menerima harta pusaka daripada waris beragama IslamHartanya haram dipusakai oleh ahli waris beragama IslamHaram dikebumikan diperkuburan IslamMenjadi penghuni neraka selama-lamanya.Cara menangani orang murtadMemberi nasihat supaya dia bertaubatMembari perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallafMenguatkuasakan hukuman Islam iaiti dibunuhHikmah hukuman bunuh terhadap orang murtadMembari amaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermainkanMengelakkan perbuatan riddah yang mencemar kesucian agama IslamMenghindarkan masyarakat Islam daripada berpecah belah dan huru-haraMenghalang perbuatan yang merendah dan memburukkan agama Islamd)       KhurafatIa bermaksud kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat IslamContoh khurafat yang masih diamalkan dalam masyarakatmempercayai azimat yang boleh menahan sesuatu bahaya kepada seseorangmempercayaai binatang seperti burung boleh membawa tuah atau sialMembuang ancak bagi menghalau hantuMengunjungi kubur yang dianggap keramat untuk meminta sesuatu hajat.Kesan mempercayai dan mengamalkan khurafatmenyebabkan syirik dan batal imannyamembazir masa, tenaga dan harta dengan perkara yang sia-siamenyekat akal berfikir secara logic dan sistematikmasyarakat akan menjadi mundur kerana dipengaruhi oleh khayalan.e)       SihirIa bermaksud ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaib iaitu dengan bantuan syaitan atau jin bertujuan memudarat atau mengelirukan manusia.Cara mengelakkan daripada terkena sihirBeriman sepenuhnya kepada kekuasaan allahSentiasa berdoa agar dijauhkan daripada terkena sihirSentiasa membaca al-QuranBeribadah dengan ikhlasf)        Nifak (Munafik)Ia bermaksud berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada allah.Orang yang melakukan sifat ini digelar munafik.Akibat buruk munafikMenghilangkan sikap percaya mempercayaiMelemahkan perpaduan masyarakatMenghancurkan kekuatan umat IslamTidak mendapat ketenangan hidup di dunia dan di akhiratMenghalang usaha pembangunan dan memajukan masyarakat Islam.
IBADAT(KEWAJIPAN HAJI DAN UMRAH)
Haji dan umrah ialah rukun Islam ke 5.Wajib ditunaikan sekali seumur hidupPerbuatan berhutang atau bergadai harta dengan tujuan untuk menunaikan fardu haji adalah tidak menepati kehendak syariat.Pengertian haji dan umrah
Bahasa Istilah Haji Mngunjungi tempat yang mulia Mengunjungi baitullah al-haram di mekah kerana mengerjakan ibadah tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu Umrah Ziarah Menziarahi batullah al-haram kerana mengerjakan ibadah tertentu pada bila-bila masa mengikut syarat-syaratnya.
UPAH HAJIIa bermaksud melakukan ibadah haji bagi pihak orang lain.Ditunaikan oleh warisnya atau orang laina)       meninggal duniaseseorang yang telah memenuhi syarat wajib menunaikan haji tetapi tidak melaksanakannya tanpa sebarang halangan atau uzur syar’I kemudian dia meninggal dunia kewajipan haji tetap tidak gugur.Hajinya hen daklah ditunaikan oleh warisnya atau orang lain.b)       tidak mempunyai keupayaan fizikalIaitu orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh, tua dan sebagainya.Orang yang mengambil upah haji mereka disyaratkan menunaikan hajinya terlebih dahulu.HIKMAH UPAH HAJI Memberi peluang kepada orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya.Orang tua yang hilang upaya dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknyaMemberi peluang kepada anak atau ahli keluarganya berbakti kepada ibubapa atau keluarga yang telah meninggal. HIKMAH HAJI INDIVIDU MASYARAKAT Menghapuskan dosa-dosa kecil Saling berkenalan sesame umat Islam Membersihkan jiwa daripada maksiat Membantu mempertingkatkan ekonomi umat Islam Memperbaharui ikrar keimanan kepada Allah Membentuk pakatan bersama menghadapi musuh Melahirkan kesyukuran dengan nikmat harta dan kesihatan Meneguhkan hubungan persaudaraan umat Islam
CARA MENYEMPURNAKAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
Syarat wajib hajiv      Islam                       (Tidak wajib ke atas orang kafir dan murtas)v      Baligh                     (Tidak wajib ke atas kanak-kanak)v      Berakal                   (Tidak wajib ke atas orang gila)v      Berkuasa                (Tidak wajib ke atas orang yang tidak berkemampuan menunaikannya)v      Merdeka                (Tidak wajib ke atas hamba)
Rukun haji dan umrahSemua rukun adalah dalam bentuk perbuatan kecuali niatTertinggal salah satu rukun maka hajinya tidak sahNiat ihramIaitu berniat menunaikan haji di miqat setelah memakai ihramWuquf di padang arafahWalaupun hanya sekejap di antara gelincir matahari pada 9 zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 zulhijjahTawafIaitu mengelilingi baitullah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu untuk beribadah kepada AllahDilakukan selepas wukuf di arafah bagi haji dan selepas niat ihram bagi umrah.Jenis-jenis tawafa.        Tawaf qudumIaitu tawaf selamat datatang. Ia disunatkan bagi mereka yang baru sampai ke mekahb.       Tawaf ifadah atau tawaf rukunIaitu tawaf rukun yang wajib ditunaikan oleh mereka yang menunaikan ibadah haji.c.        Tawaf wadakIaitu tawaf selamat tinggal. Ia sunat dilakukan oleh orang yang hendak meninggalkan kota mekahd.       Tawaf sunatIaitu tawaf yang boleh dikerjakan pada bila-bila masaSa’ieIaitu jalan berulang-alik dari bukit safa ke marwah sebanyak 7 kaliSyarat-syarat saieHendaklah dimulai dari safa dan berakhir di marwahDilakukan sebanyak 7 kali Dilakukan selepas tawaf rukun (tawaf ifadhah)Dilakukan dengan perjalanan biasaMemulakan niat saie semasa mula di safa.BercukurBercukur atau bergunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai setelah selesai saie.Tertibmelakukan rukun haji mengikut sususanPerbezaan antara rukun haji dan umrah Rukun Haji Rukun Umrah 1. Niat melakukan haji 1. Niat melakukan umrah 2. Wukuf di Arafah 2. Tiada ibadah wukuf
WAJIB HAJI DAN UMRAHJika tertinggal salah satu daripada wajib haji, hajinya sah tetapi dikenakan dan atau denda mengikut kadar yang ditentukanWAJIB HAJIBerniat ihram di miqatmiqat ialah sempadan tempat atau masa yang ditentukan untuk berniat ihram haji atau umrahMiqat terbahagi kepada 2 iaitu:Miqat zamani (masa).Ia bermula dari bulan syawal hingga sebelum terbit fajar kedua (fajar sadiq) pada hari kesepuluh bulan zulhijjah.Miqat makani (tempat)Bermalam di muzdalifahTerletak antara arafah dan minaPada selepas separuh malam ke 10 zulhijjah iaitu selepas wukuf di arafah dan sebelum terbit fajar.Melontar jamratul aqobahSelepas bermalam di muzdalifah.Melontar selepas tengah malam pada 10 zulhijjah dan berlanjutan sehingga terbenam matahari pada 13 zulhijjah.Waktu afdhal ialah pagi 10 zulhijjah.Bermalam di MinaPada hari tasyrik iaitu 11, 12, 13 zulhijjah.Memadai tinggal pada sebahagian besar setiap malam tersebut.Melontar ketiga-tiga jamrahMelontar di jamratul ula, jamratul wusto dan jamratul aqobah dengan menggunakan 7 anak batu pada tiap-tiap jamrahDilakukan selepas gelincir matahari pada hari rasyrik hingga terbit fajar kecuali pada 13 zulhijjah hingga terbenam matahari.Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa ihramSekiranya melakukan juga dia wajib membayar dam
WAJIB UMRAH

1. Berniat ihram di miqat (sama dengan miqat haji)
2. Meninggalkan perkara2 yg dilarang semasa ihram.

SUNAT-SUNAT HAJI

- Mandi ketika hendak berniat ihram di miqat
- Sembahyang 2 rakaat sebelum berniat ihram
- Memaikai pakaian ihram bewarna putih
- Memotong kuku sebelum ihram
- Membanyakkan ucapan talbiah semasa ihram sehingga melontar di jamrah aqobah
- Mandi ketika hendak meninggalkan kota mekah dan ketika hendak wukuf di padang arafah.

PERKARA-PERKARA YANG DILARANG KETIKA IHRAM

- Memakai pakaian yg berjahit bg lelaki
- Memakai wangi-wangian
- Memotong kuku
- Memotong rambut atau mana-mana bulu pd anggota badan
- Menutup kepala bagi lelaki
- Menutup muka dan 2 tapak tangan bg wanita
- Memakai minyak rambut di kepala atau janggut
- Mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan di tanah haram
- Berburu binatang buruan darat
- Bernikah atau menikahkan
- Melakukan perkara2 yg merupakan permulaan kepada persetubuhan
- Bersetubuh

HIKMAH DIADAKAN LARANGAN IHRAM

- Manusia sama sahaja di sisi Allah
- Menguji keimanan dan kesabaran manusia dlm melakukan ibadah kpd Allah
- Melatih manusia supaya lebih berdisiplin.

CARA MENGAERJAKAN HAJI

1. Mengerjakan haji ifrad
- Haji ifrad bermaksud mengerjakan amalan haji dan umrah secara berasingan, sama ada melakukan umrah sebelum masuk bulan haji atau mengerjakan haji dahulu diikuti mengerjakan umrah.
- Kebaikan dan kesan mengerjakan haji ini ialah ia lebih afdhal dan jemaah haji tidak dikenakan dam (denda)

2. Mengerjakan haji tamattuk
- Haji tamatuk bermaksud mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji diikuti dengan mengerjakan haji
- Kebaikan dan kesan mengerjakan haji ini ialah memberi kelapangan dan keselesaan kpd jemaah dlm mengerjakan ibadah haji. Mereka boleh meninggalkan ihram umrah tetapi dikenakan dam.

3. Mengerjakan haji qiran
- Haji qiran bermaksud mengerjakan ibadah haji dan umrah secara serentak.
- Kebaikan dan kesan mengerjakan haji ini memberi kesenangan dan kemudahan kpd jemaah haji. Mengerjakan haji ini mengambil masa yg singkat tetapi dikenakan dam.

Published: 2011-03-29 Hit: 373 Laman Asal
8.09 pm / 4 mei
bila disinari kerdipan dianaku percaya dikau ratna-kudan masakan hati-ku tiada tertawanpada anggun satu wajahyang menyala - one barchieldoa-kan untuk sekian kalinya .. ..
Beasiswa Universitas Islam Madinah
Beasiswa Universitas Islam Madinah .. ..
Kem Remaja Islam (KRIS)
Alhamdulillah Kem Remaja Islam 2011 (KRIS) telah berjalan dengan lancar. Tarikh: 18 - 20 November 2011Hari: Jumaat - AhadTempat: KEDA Resort Bendang Man .. ..
Renungilah Umat Islam Di Syria
Ya Allah ya tuhanku... "BASYAR DAN SYIAH LEBIH ZALIM DARI YAHUDI"-SUMAYYAH MOHAMMED UCAPAN WAKIL SYRIA DI PERSIDANGAN WANITA YANG MEMBUATKAN ME .. ..