PERSATUAN KAROM MALAYSIA Pemilihan Sessi 2008

AHLI JAWATANKUASA
Presiden : Balbeer Singh
Timbalan Presiden I : Ariffin Zakaria
Timbalan Presiden II : Samohon Md Kassim
Setiausaha Agong : Azmi Mohd Baki
Penolong Setiausaha Agong : Soong Yuen Kong
Bendahari : Pek Kien Heng (Frankie)
Ahli Jawatankuasa :
Mohd Suhaizan Mat Karri
A. Kamaruddin Jasiman
Roslan Omar
Christopher Walter
Angie Ng Ah Nooi
Azhar Hamat
P. Krishnamurthi
A. Yalamalai

KETUA BIRO
Biro Pemasaran dan Kewangan : Balbeer Singh
Biro Displin : Ariffin Zakaria
Biro Urusetia : Azmi Mohd Baki & Christopher Walter
Biro Pembangunan : Mohd Suhaizan Mat Karri
Biro Pengadilan : A. Kamaruddin Jasiman & Samohon Md Kassim
Biro Teknikal dan Pertandingan : Roslan Omar
Biro Kejurulatihan : P. Krishnamurthi


Presiden: Balbeer Singh


Timbalan Presiden II: Samohon MD Kassim

Penolong Setiausaha Agong: Soong Yuen Kong

Bendahari: Frankie Pek

Ketua Biro Pembangunan: Mohd Suhaizan Mat Karri
TUGAS KETUA BIRO PEMBANGUNAN
* Merancang, mengendalikan dan memantau program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kefahaman terhadap permainan karom antarabangsa.

* Bertanggungjawab sepenuhnya dalam perancangan dan pembangunan sukan karom antarabangsa dengan kerjasama AJK.

* Merancang, mengkaji dan menyediakan modul pengenalan undang-undang dan permainan dengan kerjasama AJK untuk Kursus Pengenalan.

* Mencadangkan projek-projek baru untuk perkembangan karom antarabangsa dan demontrasi secara terbuka atau jemputan oleh ajensi kerajaan dan swasta.

* Merancang dan melaksanakan program peningkatan keupayaan persatuan supaya lebih aktif ke arah permainan yang bermutu dan kualiti pengadilan.

* Merancang dan mengurus program perlawanan persahabatan di antara ajensi kerajaan dan organisasi untuk perkembangan karom antarabangsa.

* Mengumpul maklumat mengenai karom antarabangsa sebagai bahan bacaan dan rujukkan dan disebarkan melalui internet.

* Merancang dan menyediakan peluang-peluang kursus, latihan dan pendedahan kepada pemain-pemain dan pengurus pasukan.

* Menganjur forum perbincangan berkaitan dengan pembangunan karom menerusi seminar, dialog dan bengkel.

* Mengurus pengumpulan dan penyimpanan dokumentasi hasil-hasil kajian pembangunan permainan sebagai rujukkan.


Ketua Biro Pengadilan: A. Kamarudin Jasiman

Ketua Biro Teknikal dan Pertandingan: Roslan Omar

Biro Urusetia: Christopher Walter

Ahli Jawatan Kuasa: Angie Ng Ah Nooi
Hit: 16 Laman Asal