PENDAHULUAN

Kerajaan Islam Uthmaniyyah merupakan kekhalifahan Islam yang terakhir sebelum ia dijatuhkan oleh puak sekular Kemalis yang dikatakan didalangi oleh Yahudi dan Barat. Kelangsungan kerajaan ini selama tahun meliputi tiga benua utama dunia, Asia, Afrika dan Eropah. Apa yang menarik, kejatuhan kota Constantinople pernah diriwayatkan dalam satu hadis yang dicatatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan mengatakan raja yang menawannya adalah raja yang terbaik dan ternyata raja itu daripada dinasti Uthmaniyyah.

Kerajaan Islam Usmainah seolah-olah berada dalam dua zaman, zaman silam dan zaman moden. Tentu banyak khazanah tinggalan kerajaan besar ini yang boleh menjadi teladan dan sempadan kepada kita dalam menggagaskan sebuah negara idaman di zaman pasca-modernisme ini.

OBJEKTIF

Mempelajari, menilai, menganalisis dan meneladani Tamadun Islam Uthmaniyyah dari aspek;

1. Bagaimanakah para Khalifah kerajaan Uthmaniyyah menerapkan pemerintahan Islam mereka yang meliputi tiga benua yang salah satunya mencetuskan pemodenan masa kini ?
2. Bagaimanakah corak kehidupan masyarakat majmuk mereka boleh melestarikan pemerintahan Islam selama ratusan tahun ?
3. Bagaimanakah dinamika fiqh dan kodifikasi undang-undang terkembang di empayer Uthmaniyyah serta kesesuaian paradigmanya dalam merekonstruksi idea-idea fiqh dan undang-undang di negara kita khasnya.
4. Apa saja dari tamadun ini yang boleh kita ikuti demi merealisasikan impian sebuah baldatun tayyibah – the good governance yang diimpikan oleh rakyat Malaysia.
5. Apa teladan yang boleh dipelajari daripada kesilapan dan kejatuhan tamadun Islam Uthmaniyyah agar menjadi sempadan yang berguna untuk kita.

Dan seterusnya mendapatkan kesimpulan dan pengusulan bagi merealisasikan Selangor maju menurut Perspektif Islam.

PEMBENTANGAN

Kertas 1 : Sejarah ringkas kebangkitan dan kejatuhan Kerajaan Islam Uthmaniyyah
Oleh : Dr. Mohd Roslan bin Mohd Nor
Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Kertas 2 : Perkembangan Fiqh dan Usul di Empayar Uthmaniyyah.
Oleh : Prof. Madya Dr. Abdul Karim Ali
Ketua Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Kertas 3 : Kodifikasi Undang-Undang dan Sistem Keadilan Uthmaniyyah
Oleh : Dr Saim Kayadibi
Jabatan Syariah Dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Kertas 4 : Sisi Gelap Kerajaan Uthmaniyyah : Satu Pengajaran Berharga
Oleh : Prof Madya Dr Wan Mohd Salim Wan Mohd Nor
Fakulti Sains, Sastera dan Warisan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Kertas 5 : Kewarganegaraan dalam Sistem pemerintahan Uthmaniyyah: Satu Kajian dalam Konteks Kewarganegaraan Negara Islam Moden.
Oleh : Prof. Madya Dr Ahmad Zaki Ibrahim
Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya

Kertas 6 : Aplikasi Sistem Ekonomi Islam Dalam Tamadun Islam Uthmaniyyah.
Oleh : Dr. Amir bin Shaharuddin
Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia

Kertas 7 : Tamadaun Islam Uthmaniyyah : Aspek Kesenian dan Budaya Islami
Oleh : Dr. Eeman Muhammad Abbas
Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Kertas 8 : Kerajaan Islam Uthmaniyyah dan Hubungan Antarabangsa
Oleh : Prof. Madya Dr. Shukeri Mohamed
Program Asasi Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri

MASA TARIKH TEMPAT

Tarikh : 29 Januari 2011 / Sabtu
Masa : 8:30 pagi hingga 5:00 petang
Tempat :Dewan Kuliah Utama, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur

YURAN PENYERTAAN

RM 150.00 setiap individu
RM 300.00 setiap wakil institusi
RM 50.00 setiap pelajar

SEKRETARIAT

Pej PUM Pusat : 03-5512 4300 / 03-5511 4301 (En Azmi)


Hit: 3 Laman Asal