Apa khabar? Iyen abar? Khabar baik. Abar alap. Awak sudah makan? Ai no ko mangan? Belum lagi, Saya belum lapar. Nia lagi, nia lagi...
Hit: 16 Laman Asal