Walaupun demikian, kadar kemampuan dalam hal itu masih terus ditingkatkan dan disempurnakan.
Jadi, mengubah benda menjadi tenaga dan sebaliknya merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan secara ilmiah dan pratikal. Bagaimanapaun, benda dan tenaga adalah dua unsur yang saling membantu (qarinani). Terjadinya perubahan benda menjadi tenaga dan sebaliknya, dalam wilayah luas, tidak akan digagalkan kecuali oleh kesulitan terjadi perubahan dalam kondisi dan kemungkinan ilmiah dan praktis pada saat sekarang.
Sebab, tidak diragukan lagi, untuk dapat menguasai metodologi ilmiah dan teknik praktis yang sesuai guna mengubah benda menjadi tenaga dan sebaliknya dengan mudah, diperlukan kemajuan ilmiah dan teknik yang bagus dan meyakinkan. Sementara itu, kadar kemampuan ilmiah dan kemudahan kita sekarang hanya bagaikan seorang anak kecil yang belajar membaca.
Jika manusia kelak dapat melakukan perubahan antara benda dan tenaga dengan mudah, maka pasti ia akan menghasilkan perubahan menyeluruh dan berdasar. Bahkan, boleh jadi, manusia melahirkan revolusi besar-besaran dalam kehidupan moden sekarang. Salah satu sebab yang memungkinkan pegiriman tenaga adalah menggunakan kecepatan cahaya pada gelombang mikro ke tempat mana saja yang kita inginkan, yang kemudian kita ubah kembali menjadi benda. Dengan cara itu, kita dapat mengirim peralatan perlengkapan apa saja. Bahkan rumah bersama isinya dapat dipindahkan ke daerah mana saja di muka bumi ini menurut pilihan kita, atau dipindahkan ke bulan atau ke Mars sekalipun, hanya dalam beberapa saat atau beberapa minit saja.
Tetapi, satu hal yang masih diakui sebagai halangan utama oleh para sarjana fizik untuk membuktikan mimpi ini adalah menggabungkan dan merangkaikan bahgian-bahgian atau serpihan-serpihan atom-atom dalam bentuk aslinya secara sempurna sehingga setiap atom itu diubah menjadi tenaga untuk melakukan tugas pokoknya. Yang dapat menolong pekerjaan rumit ini, tidak lain dan tidak bukan, adalah menggunakan akselerator partikal yang mempunyai kekuatan tinggi. Tetapi, masih ada kesukaran lain yang dihadapi sains moden, yakni kemampuan menghimpun gelombang elektro magnetic yang ada sekarang, yang nampaknya hanya 60 persen sahaja. Ini disebabkan bertebarnya gelombang itu di udara. Sungguh, manusia abad dua puluh tidak mampu melakukan apa yang dapat dilakukan oleh seorang alim yang diberi ilmu dari Al-Kitab sejak dua ribu tahun silam. Kemampuan manusia sekarang hanyalah mengusahakan pemahaman atas apa yang telah terjadi. Yang dicapai manusia abad dua puluh hanyalah mengubah sebahgian dari benda unsu-unsur berat seperti uranium menjadi tenaga melalui perantaraan pembahgian dalam atom-atom unsur itu berkenaan dengan saling pengaruh (hasil campuran) nuklear lainnya yang dicapai dengan menggabungkan atom-atom dari pelbagai unsur yang ringan, seperti hidrogen dan helium, yang melahirkan tenaga matahari dan bintang-bintang, manusia abad dua puluh ini nampaknya masih belum mampu menguasainya.
Dan meskipun manusia sekarang telah Berjaya menguasai tenaga campuran dan gabungan pelbagai atom, tenaga yang dihasilkannya itu masih berupa bentuk yang masih primitive yang sangat sukar dikirim ke jarak amat jauh tanpa pencerai-beraian bahagian terbanyak dari tenaga itu.
Mengubah benda menjadi gelombang mikro telah tercapai sekarang ini dengan kaedah yang ditempuh manusia dalam bentuk aslinya yang memerlukan pengubahan benda menjadi tenaga panas, lalu tenaga mekanik, kemudian tenaga elektrik, dan terakhir dikirimkan melalui gelombang mikro.

Bersambong….

Hit: 9 Laman Asal