http://groups.yahoo.com/group/gokum/message/3016 Oleh Mohd Sabran Md Sani dan Siti Fatimah Hassan KUALA LUMPUR: Golongan gay atau homoseks...
Hit: 7 Laman Asal