Pengisian Pdp Hari ini ialah mengulangkaji silibus Akidah tingkatan 4 dan 5. menggunakan latih tubi soalan sebenar spm tahun 2005 hingga 2016. Pelajar dibahagi secara kumpulan mengikut aras pencapaian dlm percubaan spm. Program ini dilaksana sebagai salah satu strategi meningkatkan keputusan pendidikan Islam spm 2017.

Hit: 21 Laman Asal