Bila ulun manjawab arti huruf ‘ P ‘ tu ‘ Persekutuan ‘ , lakas kakawan nang batakun tadi manyambat , “ Salah ! “. Tarus ianya mamadahkan arti huruf ‘ P ‘ itu “ Pengacau “ atawa bulih jua disambat ‘ Pencen ‘.

Kaganangan pulang ulun huruf ‘ P ‘ nang kabanyakan diandak di papaci balakang kurita atawa di motosikal huruf ‘ P ‘ tu artinya Percubaan ( Orang nang hanyar lulus lesen pas , imbah dapat lesen L ). Tarus ulun manyambat pulang , “ Kaluko arti huruf ‘ P ‘ tu pacubaan, kaya orang hanyar pas lesen L ! “

Kakawanan tadi uling-uling kapala, tanda kada basatuju. Ujarnya pulang, mana boleh orang nang jadi sidang sing lawasan tu magun haja dikira pacubaan. Amun sidang nang hanyar tu , patutlah !.....

Sabujurnya, kami mamandir pasal jawatan sidang di nagri Salangor. Tiap kampong ada badua orang sidangnya . Saorang sidang lawas nang dijadikan sidang ‘ P ‘ , nang saorang pulang sidang hanyar ditauliahkan oleh karajaan Nagri Salangor nang diparintah oleh karajaan Pakatan Rakyat.

Ada jua nang manyambat ‘ Sidang N ‘ . Bilang kecuh banar sambatannya leh !.

Kulaan nang bagana di nagri-nagri nang kada diparintah oleh karajaan Pakatan Rakyat, contohnya , Johor, Nagri Sambilan, Malaka, Pahang, Parlis awan Tarangganu ( tamasuk jua di Sabah awan Sarawak ), hidin ni kadada basidang atawa katuha kampong dua orang kaya kami nang bagana di nagri Pakatan Rakyat !.

Amun dikira ada jua bagusnya basidang dua orang dalam sabuah kampong. Kada saorang, saorang kawa mangganie anak buah kampong tu amun ada kasukaran. Tagal, bila ditiring pulang napa nang bakajadian wayahni, tokohnya mangalihi haja….

Bila diitihi, memang ada jua kabujurannya kakawanan nang manyambat sidang ‘ P ‘ tu sahibar jadi ‘ Pangacau ‘ kampong haja !.

Walau kayapa gin, ulun labih basatuju arti huruf ‘ P ‘ tu sahibar ‘ pencen ‘ haja ( Maksudnya Sidang Pencen ). Pasalnya sidang-sidang tu kada ditauliahkan lagi oleh karajaan Nagri Salangor. Hudah disuruh baampih jadi sidang, tagal magun haja ada orang nang handak mamakai. Kaya cigu pencen atawa ustat pencen !.

Bujur kada ?......
Hit: 17 Laman Asal