Ini pautan untuk mendapatkan salinan House Rules atau Kaedah Dalaman.

Kaedah Dalaman ini lahir selepas melalui beberapa proses berikut:
Penyediaan deraf SetiausahaDibincangkan dalam mesyuarat JMBDibuka untuk maklum-balas penduduk (di letakkan di Papan Tanda, Pos Pengawal dan Pejabat JMB)Dibincang semula dalam mesyuarat JMB.Dikemaskini pada 26 Mac 2009Kaedah dalaman ini adalah dokumen hidup yang akan ditambah baik dari masa ke semasa. Sebarang penambah-baikan boleh disalurkan dengan menulis surat atau mengisi borang laporan yang boleh diperolehi di pejabat JMB.

Semoga usaha ini membantu semua.
Hit: 17 Laman Asal