para pelajar boleh memuat turun ataupon mencetak soalan subjektif bahagian A, Kemahiran Geografi, Geografi tingkatan dua, sebagai latihan pengukuhan para pelajar.


Jawab semua soalan dalam kertas soalan yang diberi.1.  Lengkapkan rajah kedudukan latitud utama dibawah 


                             66 ½° u                    23 ½° U

 
               o°             23 ½° S   
                     66 ½° S                                                        90° S

Lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan betul atau salah°
Pernyataan jawapan A Garisan longitude juga dikenali sebagai garisan bujur
B Garisan longitude menganjur dari barat ke timur
C Garisan meridian pangkal adalah longitude terpanjang
D Garisan meridian pangkal GMP dilukis melalui Bandar Greenwich.
E Dari GMP kea rah timur diberi nilai 0  hingga 90
F Garisan Tarikh antara bangsa GTA bertindih di nilai 180 T/B
g GTA memisahkan tarikh dan waktu di bumi
h Di sebelah timur GTA, tarikh dan waktu sehari lebih awal
Hitungkan  waktu tempatan Bandar-bandar di bawah jika waktu tempatan di Garisan Meridian Pangkal ialah 12.00 tengah hari.1  Kuala Lumpur  (102 T)


2 Bangkok  (100 T)


3  Beijing  (116 T)


4  Chicago   (88 B)


5   New York  (74 B)

Pada permukaan kompas, arah apakah diwakili  oleh bacaan bearing sudutana)      45 ˚         :___________________________________b)      180˚       :___________________________________c)       225˚       :___________________________________d)      315˚       :___________________________________
Nyatakan dua jenis alatan yang boleh digunakan untuk mengukur jarak melengkunga)      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________b)      ______________________________________________________________
Apakah latan yang diperlukan untuk mengukur jarak lurus?a)      ______________________________________________________________b)      ______________________________________________________________c)       ______________________________________________________________

Arahan: jawab semua soalan dibawah dengan jawapan yang betul1.       Terdapat tiga jenis symbol digunakan dalam peta bergambar iaitu ___________________, _________________ , dan ______________________________2.       Symbol  menunjukkan _________________________ dan ___________________ di sesuatu kawasan.3.       Terdapat dua cirri geografi di dalam peta bergambar, iaitu _______________ dan _____________4.       Sesuatu cirri yang terbentuk secara semula jadi merupakan cirri _________________________5.       Cirri budaya dalam peta bergambar merujuk kepada __________________________________ .

Hit: 7 Laman Asal