??? ???? ?????? ??????

??? ????? ?????? ???? ?????

???? ??? ??????? ???? ????

?َ?????ُ ?َ??ُ??ُ ?َ??َ?ُّ ???ُ?ِ?ْ?ُ ??ْ?َ?ْ ?َ?ْ?ِ?ْ ?ِ?ُ?ْ?ِ?َ ?َ ?َ?ِّ?ْ?ِ?ْ ?ِ?ْ ?ِ?ْ?ِ?َ

Wahai Allah, Sang Pemilik cahaya, Sang Pemilik kebenaran, Sang Maha Penjelas

Bukakanlah hati hamba dengan cahaya-Mu, ajarkanlah hamba sebagian ilmu-Mu.

?????? ??? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ??????

Berikanlah kepada hamba pemahaman tentang Dirimu, pendengaran yang mampu untuk menyimak-Mu, penglihatan yang mampu memandang-Mu, keteguhan untuk menyaksikan Diri-Mu.

?????? ?????? ???? ? ????? ??? ????? ??????? ?????? ???

Tunjukkanlah kepada hamba jalan menuju-Mu, dan dengan karunia-Mu, mudahkan jalan itu bagi hamba serta sandangkan untukku pakaian takwa.

??? ??? ?? ??? ????

Sungguh Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu

????? ????? ??? ??? ??????? ????? ???? ??? ?? ??? ????

Wahai Allah, ingatkan hamba untuk senantiasa ingat pada-Mu, ampuni hamba dengan ampunan yang membuat hamba melupakan segala sesuatu kecuali Engkau.

????? ????? ??????? ??? ???? ? ?????

Anugerahi hamba takwa pada-Mu, jadikan hamba termasuk kalangan yang mencintai dan takut pada-Mu.

????? ?? ?? ?? ??ّ ? ??ّ ? ?ِ?ْ?ٍ ? ??? ? ???? ? ?َ?ْ?? ? ??ّ ???? ? ??ْ? ???? ? ?????

Jadikan untuk hamba jalan keluar berikut kelapangan dari segala kedukaan, kemuraman, kesempitan, hawa nafsu, syahwat kesenangan, marabahaya, dan segala kebutuhan dan urusan.

??? ???? ????? ????????? ? ??? ????? ??? ???? ?????????
Ilmu-Mu meliputi segala maklumat pengetahuan, kekuasaan-Mu melampaui segala kemampuan.


Hit: 31 Laman Asal