PERHATIAN SATU SEBARAN DIPERLUKAN ..SHARE SEBERAPA BANYAK YNG BOLEH.

Satu versi baru al-Quran telah dikeluarkan Apple APP STORE oleh komuniti kafir Ahmadiyyah / Qadiani.

Nama app adalah"The Holy Quran, Arabic text and English translation". "Diterjemahkan oleh Maulvi Sher Ali, Ahmadiyya Muslim Community" telah jelas disebut dalam maklumat app dalam iPhone App Store.

Umat Islam perlu peka untuk tidak membeli dan memuat turun aplikasi ini!

Produk ini perlu diboikot kerana ini adalah salah / mengelirukan & bercanggah dengan ayat Al-Quran yang asal.

Sila kongsikan kepada semua orang supaya mereka tahu walaupun mereka tidak menggunakan android atau IOS tetapi mereka boleh memberitahu orang lain insya-Allah.

Jangan abaikan...sila share

Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah saw.
Hit: 7 Laman Asal