BAB 1: ASAS KEPADA PERDAGANGAN ·         H. K. Maslow ·         Cabang pengeluaran – P,P,KL / perdagangan ·         Faktor pengeluaran - BTMU ·         Sistem barter – masalah / kelemahan ·         Peranan usahawan – pada NEGARA /Masyarakat ·         Pengkhususan – PPKA / kelebihan ·         Keperluan & Kehendak – Beza ·         Jenis pengeluaran - L & TL
BAB 2: UNSUR KEPADA PERDAGANGAN ·         Perkaitan – Pengeluaran, perniagaan & perdagangan
BAB 3: PDN ·         RUNCIT & BORONG - Persamaan / Ciri-ciri ·         Jenis Perniagaan pdn – Runcit & Borong ·         Sebab – Pelanggan memilih Peruncit Kecil-kecilan ·         PERNIAGAAN  RUNCIT – klelebihan kepada PENGGUNA/Pelanggan ·         Peruncit Besar-besaran : Kelebihan kepada pengguna ·         PASARAYA – Pilihan pengguna / kelebihan ·         Jenis Peruncit – JUALAN LANGSUNG / KEKURANGAN  PADA PENGGUNA ·         Jualan Konsainan  - kelebihan ·          Ciri-ciri – KONSAINOR/KONSAINI ·         Kaedah Jualan – TUNAI / PRABAYAR / SEWA BELI ·         Bentuk Perniagaan – Francais ·         Peruncit tak Perlukan pemborong / pengambilalihan fungsi pemborong ·         Nota Debit / nota kredit ·         INVOIS ·         Dokumen Perniagaan – SEBUT HARGA ·         Syarat Angkutan ·         Syarat Serahan (angkutan dibayar) - Kesan pada peruncit ·         HITUNG – Diskaun Niaga / Hutang yang perlu dijelaskan. ·         HITUNG – jumlah faedah (belian Kredit) / kadar faedah setahun    BAB 4: PAB ·         Kepentingan PAB – pada pengguna ·         Beza – PAB & PDN ·         Cara mengatasi Halangan PAB ·         Inden Terbuka – Kebaikan ·         Invois konsular ·         Dokumen PAB ·         Jenis Perniagaan PAB – kenalpasti ·         Jenis Eksport – Nyata / Tak nyata. ·         Prosedur Import
BAB 5: IKS ·         Ciri-ciri IKS ·         Kegiatan IKS (FSLAPMEK) ·         Kepentingan / Sumbangan IKS – Pada masyarakat ·         Kaitan IKS & Ind. Berat – Pengaturan kontrak Khas / Subkontrak ·         Peranan Agensi Kerajaan –MARA
BAB 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN ·         Perkongsian / penswastaan ·         Milikan tunggal ·         Cara Memulakan Perniagaan (SAWFU) ·         Perkongsian - kekebihan ·         Pengendalian perniagaan – risiko / masa / sumber manusia / mklumat ·         Kelebihan : Tukar  Milikan, Sdn. Bhd à Bhd (awan) ·         Kelebihan ;  Tukar Milikan, kongsi à Sdn Bhd ·         Perbezaan – Sykt. SDN BHD & Sykt BHD
BAB 7: PELABURAN ·         Kelebihan / kekurangan - syer biasa ·         Kekurangan/ kelebihan -  syer keutamaan ·         CIRI-CIRI PELABUR ·         Jenis Pulangan Pelaburan – Pendapatan Semasa / Keuntungan Modal ·         Jenis Pulangan – SYER BONUS / DIVIDEN / ·         Jenis Pelaburan – A. Simpanan tetap (pelaburan) / harta tanah (rumah/bangunan)/unit amanah / amanah harta tanah / gilts. ·         Faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melabur ·         Hitung - Jumlah Pendapatan – Dividen syer keutamaan / syer biasa / dividen / bonus ·         SYER BIASA & SYER KEUTAMAAN – beza
BAB 8: PERBANKAN ·         Pembiayaan – pinjaman/overdraf ·         Sebab –PERMOHOHAN PINJAMAN DITOLAK OLEH PIHAK BANK ·         Sebab - cek tendang ·         Cek Berpalang – ciri-ciri ·         Akaun Pelaburan (buat perbandingan-keuntungan) ·         Lakaran cek berpalang – lukiskan. ·         Kebaikan / kepentingan cek ·         Pihak yang terlibat dalam Cek – Penyuruh bayar / pesuruh bayar / penerima ·         Perkhidmatan lain - Kad Kredit - Kelebihan ·         Syarikat pajakan  / sykt. jaminan kredit ·         Jenis Perkhidmatan bank saudagar ·         Perbankan Islam – Prinsip MUDHARABAH/Bai-Bitahaman Ajil/Ijarah/ Ar-Rahnu
BAB 9 : INSURANS ·         Faktor yang menentukan - Bayaran Premium berbeza ·         Insuran Am – Ins. Kenderaan bermotor/ Ins. ·         Konsep Pengumpulan Risiko ·         faktor yang menentukan bayaran premium ·         Jenis Risiko – Boleh Insurans / tak boleh Insurans ·         Jenis Insurans Am – Ins. Kesihatan / perubatan / Insurans. Gadaian / insurans pendidikan / Ins. jaminan setia / Liabiliti Am / Ins. kebakaran Liabiliti majikan / Ins. Kecurian  / Ins. Kenderaan bermotor ·         Kegunaan/kelebihan - Insurans Hayat ·         Alasan – Tuntutan Ganti Rugi ditolak / ·         Prinsip Insuran – Penuh Percaya mutlak /. Indemniti (sumbangan/subrogasi)
BAB 10: PENGANGKUTAN ·         Peranan Pengangkutan ·         Peranan - Pengangkutan Laut ·         Kelebihan Pengangkutan laut ·         KELEBIHAN - KAPAL Karentan / KARGO /PUKAL ·         Tugas /peranan/FUNGSI - Lembaga Pelabuhan ·         Jenis Pengangkutan TIR – KELEBIHAN kepada pengeluar ·         Faktor pemilihan jenis Pengangkutan
BAB 11: KOMUNIKASI ·         Kepentingan – INTERNET / WEB/ TELEFAKS / E-MAIL / FAKS ·         Kelebihan Perkhidmatan – KURIER ·         PERKHIDMATAN  POS - datapos / beg berkunci / kiriman wang ekspres.
BAB 12 : PERGUDANGAN ·         Ciri Gudang yang Baik ·         Gudang Kerajaan ·         Gudang Pengilang ·         Penyetoran Sejuk ·         PERANAN – GUDANG PERUNCIT
BAB 13 : PROMOSI ·         Pengiklanan / Gaya tarikan Iklan ·         PUBLISITI – KELEBIHAN ·         Kelebihan Promosi Jualan ·         UNSUR CAMPURAN PEMASARAN 4P- Produk/HARGA/PROMOSI/AGIHAN ·         Media Iklan
BAB 14 : PERANAN KERAJAAN ·         Peranan – MARA / NPC ·         MARDI – Peranan ·         BERNAS – Peranan ·         UDA – Peranan ·         FAMA – peranan ·         Pelepasan cukai – taraf Perintis / elaun pelaburan semula ·         MATRADE – Peranan dari segi PROMOSI
BAB 15: KONSUMERISME ·         Tanggung jawab Pengeluar – pada MASYARAKAT ·         CARA/Amalan MEMBELI DENGAN BIJAK ·         Alasan -Tuntutan gantirugi - ditolak ·         Hak Pengguna / HAK-HAK Pengguna – hak mendapat keselamatan / Hak Mendapat Gantirugi / h. m. maklumat
Hit: 30 Laman Asal