SISTEM MAKLUMAT GURU (e-operasi) VERIFIKASI DATA GURU DI E-OPERASI Perkara di atas dan lampiran yang disertakan adalah dirujuki. 2. Untuk makluman pihak tuan, setelah disemak status verifikasi di peringkat sekolah, didapati masih terdapat sekolah yang belum mengambil tindakan tersebut. Oleh itu, untuk mengelakkan pihak tuan mengambil tindakan di saat akhir sebelum tarikh tutup semakan dan gangguan talian, maka disarankan pihak tuan mengambil tindakan berikut; 2.1 Guru - semak dan kemaskini maklumat yang boleh dikemaskini sahaja, yang tidak boleh, mohon maklum kepada PK1 2.2 PK1 - klik kemas kini data yang sudah disemak dan betul. 2.2 Guru Besar - mengesahkan kesemua data yang telah disahkan pengemaskiniannya oleh para guru dan PK1. SEMUA GURU SKPG1 DIMINTA MENGEMASKINI SISTEM e-operasi http://apps.moe.gov.my/eoperasi/ SEBELUM 19/ MAC / 2013. PASTIKAN ANDA TELAH MENDAFTAR MASUK BAGI MENDAPATKAN ID DAN KATA LALUAN MASING-MASING. SEKIRANYA TERDAPAT MAKLUMAT YANG TIDAK TEPAT, SILA MAKLUMKAN KEPADA GPK HARAP MAKLUM.
Hit: 52 Laman Asal