-Mulakan dengan bismillah- Doa penerang hati                                                                                      ?َ???ُ?َّ ??ْ?َ?ْ ?َ?َ?ْ?َ? ?ِ?ْ?َ?َ?َ ?َ??ْ?ُ?ْ ?َ?َ?ْ?َ? ?ِ?ْ ?َ?َ??ِ?ِ                   ?َ?ْ?َ?ِ?َ ?َ? ?َ?ْ?َ?َ ???َّ??ِ?ِ?ْ?َ          Ya Allah bukakanlah hikmahMu, dan turunkanlah rahmat dari            khazanahMu kepada kami, Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi                         Maha Penyayang                     Doa mendapat petunjuk ?َ?َّ?َ? ?? ?ُ?ِ?ْ ?ُ?ُ??َ?َ? ?َ?ْ?َ ?ِ?ْ?َ?َ?ْ?َ?َ? ?َ?َ?ْ ?َ?َ?               ?ِ?ْ ?َ?ُ?ْ?َ ?َ?ْ?َ?ً ?ِ?َّ?َ ?َ?ْ?َ ??ْ?َ?َّ??ُ                      Wahai Tuhan kami , janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah Engkau beri  petunjuk dan berikanlah rahmatMu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Doa untuk mengulangkaji  ?َ??َّ?ُ?َّ ?ِ?ِّ?ْ ?َ?ْ?َ?ُ?َ ?َ?ْ?َ ???َّ?ِ?ِّ?ْ?َ                   
?َ?ِ?ْ?َ ??ْ?ُ?ْ?َ?ِ?ْ?َ ?َ??ْ?َ??َ?ِ?َ?ِ ??ْ?ُ?َ?َّ?ِ?ْ?َ                  
 ?َ??َّ?ُ?َّ ??ْ?َ?ْ ?ِ?َ??ِ?ْ ?َ??ِ?ً? ?ِ?ِ?ْ?ِ?َ                
?َ?َ?ْ?ِ?ْ ?َ?ِ?ْ?ً? ?ِ?َ?ْ?َ?ِ?َ، ?ِ?َّ?َ ?َ?َ? ?َ? ?َ?َ??ُ ?َ?ِ?ْ?ٌ              “Ya Allah! Aku memohon daripadaMu kefahaman para nabi,
 ingatan para rasul dan malaikat terhampir.
Ya Allah! Jadikanlah lidahku basah dengan zikir kepadaMu,
hatiku dipenuhi dengan takut kepadaMu.
Sesungguhnya Engkau maha berkuasa di atas segala apa yang Engkau kehendaki.”
Doa ketika masuk bilik peperiksaan 0"> ?َ?ُ?ْ ?َ?ِّ ?َ?ْ?ِ?ْ?ِ? ?ُ?ْ?َ?َ ?ِ?ْ?ٍ                       
 ?َ?َ?ْ?ِ?ْ?ِ? ?ُ?ْ?َ?َ ?ِ?ْ?ٍ                       
 ?َ??ْ?َ?ْ ?ِ? ?ِ?ْ ?َ?ُ?ْ?َ ?ُ?ْ?َ??ً? ?َ?ِ??ً?                  “Dan katakanlah: “Wahai Tuhanku! Masukkanlah daku dengan kemasukan yang benar lagi mulia,
 serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia;
dan berikanlah kepadaku daripada sisiMu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku.”
Doa ketika terlupa jawapan ?َ??َّ?ُ?َّ ?َ? ?َ??ِ?َ ???َّ??ِ ?ِ?َ?ْ?ٍ ??َ ?َ?ْ?َ ?ِ?ْ?ِ  ??ْ?َ?ْ ?َ??َ ?َ??َّ?ِ?ْ ?َ?ْ?ُ?ْ?َ??ِ?ْ. “Ya Allah! Tuhan yang menghimpunkan manusia pada hari yang tiada keraguan padanya.
 Himpunkan barangan dan maklumat yang hilang daripadaku
Doa mudahkan hafalan        ????ُ?َّ ??ْ?ُ?ْ?َ? ?َ? ?َ?ِّ ?َ?ْ?َ ???َّ?ِ?ْ?ِ?َ ?َ?ِ?ْ?َ ??ْ?ُ?ْ?َ?ِ?ْ?َ                    ?َ?ِ?ْ?َ??َ ??ْ?َ???ِ?َ?َ ??ْ?ُ?ً?َّ?ِ?ْ?َ ?ِ? ?َ??ِ?َ?ِ ?َ??َ?ْ?َ?َ ???ٌّ??ِ?ِ??ِ Ya Allah, kurniakanlah kami kefahaman para Nabi dan hafazan para Rasul dan ilham dari para Malaikat yang menghampiri denganMu kurniakanlah kesihatan wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.    Doa memohon dilepaskan dari kesusahan menjawab soalan ??َ ?َ?ُّ ?َ? ?َ?ُّ?ْ?ُ، ?ِ?َ?ْ?َ?ِ?َ ?َ?ْ?َ?ِ?ْ?ُ “Wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya.
Dengan rahmatMu aku bermohon pertolongan.”
Hit: 9 Laman Asal