Beliau adl Ummu Haram binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najar al-Anshariyah an-Najariyah al-Madiniyah. Beliau adl saudari Ummu Sulaim bibi dari Anas bin Malik pembantu Rasulullah saw. Beliau adl istri dari sahabat yg agung yg bernama Ubadah bin Shamit. Kedua saudaranya adl Sulaim dan Haram yg keduanya menyertai perang Badar dan Uhud dan kedua-duanya syahid pada perang Bi’ir Ma’unah. Adapun Haram adl seorang pejuang yg tatkala ditikam dari belakang beliau mengatakan “Aku telah berjaya demi Rabb Ka’bah.” Ummu Haram termasuk wanita yg terhormat beliau masuk Islam berba’iat kepada Nabi saw dan ikut berhijrah. Beliau meriwayatkn hadis dan Anas bin Malik meriwayatkan dari beliau dan ada juga yg lain yg meriwayatkan dari beliau. Rasulullah saw memuliakan beliau dan pernah mengunjungi beliau di rumahnya dan istirahat sejenak di rumahnya. Beliau dan Ummu Sulaim adl bibi Rasulullah saw baik berkaitan dgn persusuan ataupun berkaitan dgn nasab sehingga menjadi halal menyendiri dgn keduanya. Anas bin Malik ra berkata “Rasulullah saw masuk ke rumah kami tidak ada yg di dalam rumah melainkan saya ibuku dan bibiku Ummu Haram. Beliau bersabda “Berdirilah kalian aku akan salat bersama kalian.” Maka beliau salat bersama kami pada saat bukan waktu salat wajib. Ummu Haram berangan-angan utk bisa menyertai peperangan bersama mujahidin yg menaiki kapal utk menyebarkan dakwah dan membebaskan manusia dari peribadatan kepada sesama hamba menuju peribadatan kepada Allah saja. Akhirnya Allah mengabulkan angan-angannya dan mewujudkan cita-citanya. Tatkala dinikahi oleh sahabat yg agung yg bernama Ubadah bin Shamit mereka keluar utk berjihad bersama dan Ummu Haram mendapatkan syahid di sana dalam perang Qabrus. Anas ra berkata “Adalah Rasulullah saw apabila pergi ke Quba’ beliau mampir ke rumah Ummu Haram binti Malhan kemudian Ummu Haram menyediakan makanan bagi beliau. Adapun suami Ummu Haram adl Ubadah bin Shamit. Pada suatu hari Rasululah saw mampir ke rumah beliau Ummu Haram pun menyediakan makanan bagi beliau kemudian Rasulullah menyandarkan kepalanya dan Rasulullah saw tertidur. Tidak berapa lama kemudian beliau bangun lalu beliau tertawa. Ummu Haram bertanya “Apa yg membuat anda tertawa wahai Rasulullah saw?” Beliau bersabda “Sekelompok manusia dari umatku diperlihatkan kepadaku mereka berperang di jalan Allah dgn berlayar di lautan sebagaimana raja-raja di atas pasukannya atau laksana para raja yg memimpin pasukannya.” Ummu Haram berkata “Ya Rasulullah do’akanlah agar aku termasuk golongan mereka.” Kemudian Rasulullah saw mendo’akan Ummu Haram lalu meletakkan kepalanya dan melanjutkan tidurnya. Sebentar kemudian beliau bangun dan tertawa. Ummu Haram bertanya “Ya Rasulullah apa yg membuat anda tertawa?” Rasulullah saw bersabda “Sekelompok manusia dari umatku diperlihatkan kepadaku tatkala berperang di jalan Allah laksana raja bagi pasukannya.” Ummu Haram berkata “Ya Rasulullah do’akanlah agar saya termasuk golongan mereka.”Rasulullah saw bersabda “Engkau termasuk golongan para pemula.” Anas bin Malik berkata “Ummu Haram keluar bersama suaminya yg bernama Ubadah bin Shamit. Tatkala telah melewati laut beliau naik seekor hewan kemudian hewan tersebut melemparkan beliau ke tanah hingga wafat. Peristiwa tersebut terjadi pada perang Qibris sehingga beliau di kubur di sana. Ketika itu pemimpin pasukan adl Mu’awiyah bin Abu Sofyan pada masa khilafah Utsman bin Affan semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 27 Hijriyah. Begitulah Ummu Haram adl termasuk salah satu dari keluarga mulia yg setia terhadap prinsip yg dia pegang. Beliau mencurahkan segala kemampuannya utk menyebarkan akidah tauhid yg murni. Beliau tidak mengharapkan setelah itu melainkan ridha Allah Azza wa Jalla. Sumber Nisaa’ Haular Rasuuli Mahmud Mahdi al-Istanbuli & Musthafa Abu an-Nashr asy-Syalabi Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia

sumber file al_islam.chm
Hit: 18 Laman Asal