Rompakan Bank Semasa rompakan di Guangzhou,China, perompak bank berteriak kepada semua orang di bank: "Semua tiarap di lantai ...
Hit: 12 Laman Asal