B
ahagian Kedua : Tauhid Uluhiyyah

Pengertian secara ringkas ialah beri’tikad dengan jazam bahawa Allah adalah Tuhan yang sebenar, tiada Tuhan selainNya dan Dialah Tuhan yang mesti diesakan dalam beribadat. Inilah keterangan selanjutnya.

Perkataan “ Ilah” bererti “Makluh” dan Makluh dalam bahasa Arab bererti “Makbud / yang disembah” dan Makbud pula berasal dari perkataan “Ibadah”

Ibadah di segi bahasa memberi erti : tunduk dan merendahkan diri, setengah Ulama’ memberi erti ibadah dengan “Cinta yang sempurna dan taat yang tidak berbelah bahagi”.

Tauhid Uluhiyyah ini berasaskan ikhlas kepada Allah pada lahir dan pada batin, dalam erti kata segala kegiatan ibadah tiadak dekerjakan untuk lain dari Allah. Kerana itu orang yang beriman kepada Allah, ia beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ia mengikhlaskan cinta, takut, harap doa, tawakkal, taat, patuh, tunduk, segala jenis dan bentuk ibadah hanya kepada Allah sahaja.

Tauhid Uluhiyyah ini pada hakikatnya mengandungi Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Asma’ dan Sifat. Sebaliknya Tauhid Rububiyyah tidak mengandungi Tauhid Uluhiyyah, kerana kadang-kadang seseorang itu mengaku Rububiyyah Allah tetapi tidak beribadah kepadaNya.

Begitu juga Tauhid Asma’ dan Sifat tidaklah mengandungi Rububiyyah dan Uluhiyyah. Akan tetapi siapa yang mentauhidkan Allah di segi Uluhiyyah dengan mengaku bahawa Allah sahajalah yang berhak diibadat, manakala yang lain tiadak berhak diibadatkan sedikit pun, bererti ia pada hakikatnya mengaku bahawa Allah itu adalah Rabb al-alamii.n. dialah yang mempunyai nama-nama yang elok dan sifat-sifat yang sempurna, kerana mengikhlaskan ibadat tidaklah untuk selain dari “Rabb” itu atau tidak layak bagi zat yang bersifat dengan kekurangan, sebab layaklah disembah zat yang tidak kuasa mencipta dan mentadbir urusan makhluk? Dan layakkah diibadatkan zat yang bersifat dengan sifat-sifat kekurangan?

Dengan itu, ternyatalah bahawa syahadah “?? ??? ??? ???? " itu mengandungi ketiga-tiga bahagian Tauhid, kerana syahadah ini adalah Tauhid Uluhiyyah. Dan Tauhid Uluhiyyah ini mengandungi Tauhid bahagian Rububiyyah dan Tauhid bahagian Asma’ dan Sifat.

Justeru itu, Tauhid Uluhiyyah ini adalah awal-awal agama dan penghabisannya, batinnya dan zahirnya. Berdasarkan Tauhid bahagian inilah dijadikan alam, firman Allah :

?َ?َ? ?َ?َ?ْ?ُ ??ْ?ِ?َّ ?َ????ْ?َ ?ِ?? ?ِ?َ?ْ?ُ?ُ??ِ (??)
Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.
Al-Zariyat : 56

Shekh al-Islam Ibn Taimiyyah rahmatullah alaih berkata : “Tauhid inilah yang membezakan di antara Muwahidin (Golongan yang mengesakan Allah) dengan Musyrikin (Golongan yang mempersyirikkan Allah). Dan di atas asas inilah diberi balasan tau pahala di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang tidak berpegang dengan tauhid ini sudah tentu termasuk ke dalam golongan musyrikin”.

Berdasarkan Tauhid bahagian ini jugalah diutuskan para rasul dan diturunkan kitab-kitab. Oleh itu rasul-rasul dahulu tidaklah diutus kepada kaumnya melainkan menjadikan Tauhid bahagian ini asas dakwah dan intinya, firman Allah :

?َ?َ?َ?ْ ?َ?َ?ْ?َ? ?ِ? ?ُ?ِّ ?ُ?َّ?ٍ ?َ?ُ??? ?َ?ِ ??ْ?ُ?ُ?? ???َّ?َ ?َ??ْ?َ?ِ?ُ?? ???َّ??ُ??َ

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut".
Al-Nahl : 36

Dan firmanNya lagi :

?َ?َ? ?َ?ْ?َ?ْ?َ? ?ِ?ْ ?َ?ْ?ِ?َ ?ِ?ْ ?َ?ُ??ٍ ?ِ?? ?ُ??ِ? ?ِ?َ?ْ?ِ ?َ?َّ?ُ ?? ?ِ?َ?َ ?ِ?? ?َ?َ? ?َ??ْ?ُ?ُ??ِ (??)
Dan Kami tidak mengutus sebelummu (Wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahawa Sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku; oleh itu, Beribadatlah kamu kepadaku".
Al-Anbiya’ : 25

Dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang rasul-rasulNya seperti Nuh, Hud, Salih dan Syuib, mereka menyeru kaum mereka dengan seruan :
“ ?????? ???? ?? ??? ?? ??? ????” maksudnya : Beribadatlah kamu kepada Allah, (kerana) tidak ada Tuhan selainNya”.

Juga Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ia berkata kepada kaumnya:

?ِ?ِّ? ?َ?َّ?ْ?ُ ?َ?ْ?ِ?َ ?ِ?َّ?ِ? ?َ?َ?َ ???َّ?َ??َ??ِ ?َ????ْ?َ ?َ?ِ??ً? ?َ?َ? ?َ?َ? ?ِ?َ ??ْ?ُ?ْ?ِ?ِ??َ (??)
"Sesungguhnya Aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah Yang menciptakan langit dan bumi, sedang Aku tetap di atas dasar Tauhid dan bukanlah Aku dari orang-orang Yang menyekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain)".
Surah Al-An’am : 79

Apabila Tauhid merupakan hakikat din al-Islam, maka dua kalimah syahadah pula merupakan rukun pertama bagi “ad-din” sabda Rasulullah s.a.w.:

??? ??????? ??? ??? : ????? ?? ?? ??? ??? ???? ??? ????? ???? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ??? ????? (???? ????)
Maksudnya:
Dibina al-Islam di atas lima (rukun iaitu): bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah dan Muhammad itu Rasul Allah,mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, melakukan puasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullah al-Haram.

Tauhid Al-Uluhiyyah ini menuntut kita supaya bertawajjuh/menghadap kepada Allah dalam setiap jenis dan bentuk ibadat dan menuntut kita supaya membersihkan hati dari terikat dengan pihak atau pengaruh lain. Ibarat ini mengandungi pengertian yang luas, di antaranya :

1. Wajib ikhlaskan cinta kepada Allah

Seorang hamba janganlah mengadakan “ Nidd” / yang setanding dengan Allah dalam mencintai, dengan erti kata ia mencintakan “ Nidd” itu sama dengan ia mencintakan Allah, atau ia mengutamakan cinta kepada “Nidd” itu lebih dari Allah. Sesiapa berbuat demikian, ia termasuk ke dalam golongan musyrikin, firman Allah:

?َ?ِ?َ ???َّ??ِ ?َ?ْ ?َ?َّ?ِ?ُ ?ِ?ْ ?ُ??ِ ???َّ?ِ ?َ?ْ?َ??ً? ?ُ?ِ?ُّ??َ?ُ?ْ ?َ?ُ?ِّ ???َّ?ِ ?َ??َّ?ِ??َ ??َ?ُ?? ?َ?َ?ُّ ?ُ?ًّ? ?ِ?َّ?ِ ?َ?َ?ْ ?َ?َ? ??َّ?ِ??َ ?َ?َ?ُ?? ?ِ?ْ ?َ?َ?ْ?َ ??ْ?َ?َ??َ ?َ?َّ ??ْ?ُ?َّ?َ ?ِ?َّ?ِ ?َ?ِ??ً? ?َ?َ?َّ ???َّ?َ ?َ?ِ??ُ ??ْ?َ?َ??ِ (???)
Maksudnya:
(Walaupun demikian), ada juga di antara manusia Yang mengambil selain dari Allah (untuk menjadi) sekutu-sekutu (Allah), mereka mencintainya, (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah; sedang orang-orang Yang beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah. dan kalaulah orang-orang Yang melakukan kezaliman (syirik) itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, Bahawa Sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan Bahawa Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya, (nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu).
Surah Al-Baqarah : 165

Di antara syirik akbar (besar) yang Allah tidak ampun dosanya melainkan dengan bertaubat ialah menjadikan bagi Allah akan ‘Nidd” yang setanding dengan Allah, ia cintakan “Nidd” sebagaimana ia cintakan Allah.

Manusia diciptakan di atas asas cinta kepada diri sendiri, bapa, anak pinak, watan dan hartabenda, maka mengikhlaskan ibadat kepada Allah tidaklah bererti menghapuskan tabiat semula jadi itu, malah diuntut dari mukmin supaya cintakan segala sesuatu di dunia ini selepas cintakan Allah. Cintakan Allah hendaklah mengatasi segala kecintaan, hingga ia sanggup mengorbankan segala kesayangannya demi fisabilillah bila berhimpunan kedua-dua cinta ini. Allah mengugut mereka yang mengutamakan cinta perkara-perkara keduniaan lebih dari cintakan Allah Azza Wajalla dan rasulNya dengan seksa seperti firmanNya :

?ُ?ْ ?ِ?ْ ?َ??َ ??َ??ُ?ُ?ْ ?َ?َ?ْ?َ??ُ?ُ?ْ ?َ?ِ?ْ?َ??ُ?ُ?ْ ?َ?َ?ْ?َ??ُ?ُ?ْ ?َ?َ?ِ??َ?ُ?ُ?ْ ?َ?َ?ْ?َ??ٌ ??ْ?َ?َ?ْ?ُ?ُ??َ? ?َ?ِ?َ??َ?ٌ ?َ?ْ?َ?ْ?َ ?َ?َ??َ?َ? ?َ?َ?َ??ِ?ُ ?َ?ْ?َ?ْ?َ?َ? ?َ?َ?َّ ?ِ?َ?ْ?ُ?ْ ?ِ?َ ???َّ?ِ ?َ?َ?ُ??ِ?ِ ?َ?ِ?َ??ٍ ?ِ? ?َ?ِ??ِ?ِ ?َ?َ?َ?َّ?ُ?? ?َ?َّ? ?َ?ْ?ِ?َ ???َّ?ُ ?ِ?َ?ْ?ِ?ِ ?َ???َّ?ُ ?? ?َ?ْ?ِ? ??ْ?َ?ْ?َ ??ْ?َ??ِ?ِ??َ (??)

Maksunya:
Katakanlah (Wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda Yang kamu usahakan, dan perniagaan Yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal Yang kamu sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara Yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk ugamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang Yang fasik (derhaka).
Surah Al-Taubah : 24

2. Wajib mengesakan Allah dalam berdoa, bertawakkal dan mengharapkan perkara yang hanya Allah berkuasa.

Fifman Allah :
?َ?? ?َ?ْ?ُ ?ِ?ْ ?ُ??ِ ???َّ?ِ ?َ? ?? ?َ?ْ?َ?ُ?َ ?َ?? ?َ?ُ?ُّ?َ ?َ?ِ?ْ ?َ?َ?ْ?َ ?َ?ِ?َّ?َ ?ِ?ً? ?ِ?َ ???َّ??ِ?ِ??َ (???)
Maksudnya :
Dan janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menyembah atau memuja Yang lain dari Allah, Yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. oleh itu, sekiranya Engkau mengerjakan Yang demikian, maka pada saat itu menjadilah Engkau dari orang-orang Yang berlaku zalim (terhadap diri sendiri Dengan perbuatan syirik itu).
Surah Yunus : 106

Firman Allah lagi :
?َ?َ?َ? ???َّ?ِ ?َ?َ?َ?َّ?ُ?? ?ِ?ْ ?ُ?ْ?ُ?ْ ?ُ?ْ?ِ?ِ??َ (??)
Maksudnya :
dan kepada Allah jualah hendaklah kamu berserah (setelah kamu bertindak menyerang), jika benar kamu orang-orang Yang beriman"
Surah Al-Maidah : 23

Dan firmanNya lagi :
?ِ?َّ ??َّ?ِ??َ ??َ?ُ?? ?َ??َّ?ِ??َ ?َ??َ?ُ?? ?َ?َ??َ?ُ?? ?ِ? ?َ?ِ??ِ ???َّ?ِ ?ُ??َ?ِ?َ ?َ?ْ?ُ??َ ?َ?ْ?َ?َ ???َّ?ِ ?َ???َّ?ُ ?َ?ُ??ٌ ?َ?ِ??ٌ (???)
Maksudnya :
Sesungguhnya orang-orang Yang beriman, dan orang-orang Yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah (untuk menegakkan ugama Islam), mereka itulah orang-orang Yang mengharapkan rahmat Allah. dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
Surah Al-Baqarah : 218

3. Wajib mengesakan Allah dalam takut.

Sesiapa beri,tikad bahawa setengah-setengah makhluk boleh memberi mudarat dengan iradahnya sendiri, lalu ia takut kepadanya maka ia telah mempersyirikkan Allah dengan yang lain. Kerana firman Allah :

?َ?ِ?َّ??َ ?َ??ْ?َ?ُ??ِ (??)
Maksudnya :
dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu Yang lain).
Surah Al-Baqarah : 40

Dan firmanNya lagi :
?َ?ِ?ْ ?َ?ْ?َ?ْ?َ ???َّ?ُ ?ِ?ُ?ٍّ ?َ?? ?َ??ِ?َ ?َ?ُ ?ِ?? ?ُ?َ ?َ?ِ?ْ ?ُ?ِ?ْ?َ ?ِ?َ?ْ?ٍ ?َ?? ?َ??َّ ?ِ?َ?ْ?ِ?ِ ?ُ?ِ??ُ ?ِ?ِ ?َ?ْ ?َ?َ??ُ ?ِ?ْ ?ِ?َ??ِ?ِ ?َ?ُ?َ ??ْ?َ?ُ??ُ ???َّ?ِ??ُ (???)
Maksudnya :
Dan jika Allah mengenakan Engkau Dengan sesuatu Yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun Yang akan dapat menghapuskannya melainkan dia; dan jika ia menghendaki Engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapapun Yang akan dapat menghalangi limpah kurniaNya. Allah melimpahkan kurniaNya itu kepada sesiapa Yang dikendakiNya dari hamba-hambaNya, dan Dia lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
Surah yunus : 107

4. Wajib mengesakan Allah dalam melakukan segala jenis ibadat badaniah.

Seperti sembahyang, rukuk, sujud, puasa, sembelih dan tawaf. Dan dalam segala ibadat Qauliyyah (perkataan) seperti nazar, istighfar dan lain-lain.

Segala ibadat Badaniyyah dan Qauliyyah ini wajib dikerjakan semata-mata kerana Allah. Sesiapa mengerjakan kerana lain dari Allah sudah tentu ia mensyirikkan Allah dengan yang lain. Dalam hal mempersyirikkan Allah dengan yang lain, Allah berfirman :

?ِ?َّ ???َّ?َ ?? ?َ?ْ?ِ?ُ ?َ?ْ ?ُ?ْ?َ?َ ?ِ?ِ ?َ?َ?ْ?ِ?ُ ?َ? ?ُ??َ ?َ?ِ?َ ?ِ?َ?ْ ?َ?َ??ُ ?َ?َ?ْ ?ُ?ْ?ِ?ْ ?ِ???َّ?ِ ?َ?َ?ِ ??ْ?َ?َ? ?ِ?ْ?ً? ?َ?ِ??ً? (??)
Maksudnya :
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan sesuatu apajua), dan akan mengampunkan dosa Yang lain dari itu bagi sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). dan sesiapa Yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain), maka Sesungguhnya ia telah melakukan dosa Yang besar.
Surah Al-Nisa’ : 48


Bersambung…

Tulisan ini di petik dari
Buku :IMAN RUKUN,HAKIKAT & PEMBATALAN
Terbitan:
Pustaka Darussalam Sdn. Bhd
Cetak pertama 2001

Hit: 17 Laman Asal